VÅR HISTORIA

Sanitetsaktiebolaget IDO bildades 1931 i Stockholm som en följd av förvärvandet av civilingenjör Elof Lundbergs patent på en armatur för WC-stolar.

Ett omfattande utvecklingsarbete tog vid och ledde så småningom fram till den första lågspolande WC-stolen. Lågspolande är den term som används för att beskriva vattencisternens position. Vattenklosetter av högspolande typ, d.v.s. med vattenbehållaren en bit upp på väggen började försvinna. IDOs nya lågspolande variant var redan från början en tekniskt mycket bra produkt, men har med tiden naturligtvis förfinats och gjorts ännu bättre.


I IDO-gruppen ingår utöver IDO Badrum i Sverige, IDO Badrum OY i Finland och Porsgrund Bad AS i Norge. Utöver de nordiska marknaderna säljer IDO även sina produkter till Baltikum och Ryssland.


IDO ingår i den världsomfattande badrumskoncernen Geberit.