KVALITET

Kvalitet är något vi har i ryggmärgen. I alla steg i produktionsprocessen säkerställer vi att inget går fel. När produkten är klar gör vi dessutom manuella kvalitetskontroller eftersom människan kan upptäcka sådant som robotar missar. Om vi upptäcker något tokigt så kommer produkten inte ut på marknaden utan stoppas på fabriken.

ISO 9001 and 14001

Våra produkter är CE-märkta och vi har kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. ISO-certifieringen är en internationell ackreditering som många företag över hela världen har. Den innebär bland annat att man säkerställer att produkterna är säkra och kvaliteten är hög. Att vi har dessa certifikat visar att IDO tar ansvar för både kunderna och miljön.

Nordic Quality

Nordic Quality är en oberoende kvalitetsmärkning som garanterar miljövänliga, energibesparande och trygga produkter. Produkterna är utvecklade speciellt för att möta de krav på installation och funktion som finns i Norden. De garanterar också en god ekonomi över produktens livtid.

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är regler satta av branschen i Sverige för att minska risken för vattenskador, spridning av legionella, skador genom brand samt förgiftning. Reglerna täcker både installatörer och produkter. Målet är att säkerställa ökad säkerhet och trygghet för konsumenterna.