Enviroment water image

MILJÖ

Miljö är ett viktigt område för oss. När vi väljer material till våra produkter har vi miljön i åtanke. Hög kvalitet gör att produkterna får ett längre liv och därför behöver bytas ut mer sällan än en produkt av lägre kvalitet. När våra produkter till slut byts ut ska de vara enkla att återvinna. Vi ser till att våra badrumsprodukter tillverkas på ett miljövänligt sätt så att vi med stolthet så småningom kan lämna över planeten till kommande generationer.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. ISO-certifieringen är en internationell ackreditering som många företag över hela världen har. Den innebär bland annat att man säkerställer att produkterna är säkra och kvaliteten är hög. Att vi har dessa certifikat visar att IDO tar ansvar både för kunderna och miljön.