Garantier

Vid garanti- och reklamationsfrågor vänligen kontakta vår återförsäljare som produkterna beställdes hos. 
 
Vi tillämpar AA VVS 09 allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Installatörerna. De är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.